บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น และ คลังน้ำมัน มามากกว่า 46 ปี ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
" ขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เเละชอบความท้าทาย มาร่วมกันเป็นทีมงานในการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับโครงการศูนย์วิจัย Alloy Technology Center (ATC) เเละโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลากร Alloy Innovation Academy (AIA) "
สวัสดิการ
 • 1. เบี้ยขยัน
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 4. กระเข้าเยี่ยมไข้
 • 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • 6. ทุนการศึกษาบุตร
 • 7. ประกันสังคม
 • 8. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ (ตามอายุงาน)
 • 9. วันหยุดประจำปี
 • 10. ค่าเบี้ยทักษะวิชาชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)
 • 11. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี เช่น งานปีใหม่, งานสงกรานต์ เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด (ส่วนโรงงาน)
เลขที่ 179 หมู่ 13
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: www.alloyindustry.com
ใช้งานแผนที่