บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น และ คลังน้ำมัน มามากกว่า 47 ปี ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 " ขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เเละชอบความท้าทาย มาร่วมกันเป็นทีมงานในการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับโครงการศูนย์วิจัย Alloy Technology Center (ATC) เเละโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลากร Alloy Innovation Academy (AIA) "
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน 2. โบนัสประจำปี 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. กระเข้าเยี่ยมไข้ 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 6. ทุนการศึกษาบุตร 7. ประกันสังคม 8. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ (ตามอายุงาน) 9. วันหยุดประจำปี 10. ค่าเบี้ยทักษะวิชาชีพ (เฉพาะระดับปฏิบัติการ) 11. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี เช่น งานปีใหม่, งานสงกรานต์ เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด (ส่วนโรงงาน)
179 หมู่ที่ 13 ถ.เพชรเกษม
ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: http://www.alloyindustry.com
ใช้งานแผนที่