บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เทรด จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวกับการ นำเข้าและส่งออก เศษเหล็ก เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศและ ต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตามที่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เทรด จำกัด
1/1 ซอย แสมดำ 8
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่