บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษา และรับบริหารงานโครงการ งานก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งงานด้านต่างๆในการก่อสร้าง สำหรับโครงการทุกขนาดโดยผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทีมงานประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์บริหารงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจนประสบความสำเร็จ เช่น โครงการศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นต้น ขณะนี้ได้รับงานภายในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดหลายงาน จึงต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้;
สวัสดิการ
1.ตรวจสุขภาพประจำปี 2.ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ AZAY 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.แบบฟอร์มบริษัท (เสี้อเชิ้ต, เสื้อโปโล) 5.อบรมสัมมนา 6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 วัน/ ปี 7.สันทนาการ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ และท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น 8.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
128/68 ห้อง 6 โอ ชั้น 6 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.projectalliance.co.th
ใช้งานแผนที่