ผลิต และจัดจำหน่ายสุราทุกชนิด ยี่ห้อ CAVALIAR ,Troopers , Cooper Still , Cooper The Regent , Varinthip , Yeongern , Yoongtong ฯลฯ น้ำแร่ยูงทอง น้ำดื่มวาริน ทิพย์ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2015
สวัสดิการ
- เงินสวัสดิการ เช่น เสื้อฟอร์ม อุปสมบท สมรส บิดามารดาถึงแก่กรรม ของเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย และ คลอดบุตร - ประกันสังคม - โบนัส - ประกันอุบัติเหตุ - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - incentive (บางตำแหน่ง) - งานเลี้ยงประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
526 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.utdistillers.com
ใช้งานแผนที่