บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
ผลิต และจัดจำหน่ายสุราทุกชนิด ยี่ห้อ CAVALIAR ,Troopers , Cooper Still , Cooper The Regent , Varinthip , Yeongern , Yoongtong ฯลฯ น้ำแร่ยูงทอง น้ำดื่มวาริน ทิพย์ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2015
สวัสดิการ
 • - เงินสวัสดิการ
 • เช่น
 • เสื้อฟอร์ม
 • อุปสมบท
 • สมรส
 • บิดามารดาถึงแก่กรรม
 • ของเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย และ คลอดบุตร
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัส
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • - incentive (บางตำแหน่ง)
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด
526 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.utdistillers.com
ใช้งานแผนที่