KOREAN ELECTRONICS POWER SOURCE (THAILAND) CO., LTD
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับตู้อบไมโครเวฟส่งขายให้กับบริษัทไทยซัมซุง อิเล็คทริค และส่งออกต่างประเทศ ได้รับการส่งสริมจาก BOI และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14000 ในปัจจุบันกำลังขยายการผลิตจึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าอาหาร
  • ค่าอาหารล่วงเวลา
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเดินทาง
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
KOREAN ELECTRONICS POWER SOURCE (THAILAND) CO., LTD
7/135 Moo.4 Amata City Industrial Estate
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140