KOREAN ELECTRONICS POWER SOURCE (THAILAND) CO., LTD
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับตู้อบไมโครเวฟส่งขายให้กับบริษัทไทยซัมซุง อิเล็คทริค และส่งออกต่างประเทศ ได้รับการส่งสริมจาก BOI และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14000 ในปัจจุบันกำลังขยายการผลิตจึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าอาหารล่วงเวลา
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเดินทาง
 • โบนัส
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  KOREAN ELECTRONICS POWER SOURCE (THAILAND) CO., LTD
  7/135 Moo.4 Amata City Industrial Estate
  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140