International Medical Software Co.,Ltd
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล iMed จนถึงการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานได้จริง ซึ่งขณะนี้ กำลังมองหาผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในหลายตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าสวัสดิการ
 • สัมมนาประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางต่างจังหวัด
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • หนังสือเสริมสร้างความรู้
 • ตรวจร่างการประจำปี
 • ฉีดวัคซีนประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  International Medical Software Co.,Ltd
  99/23 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 12
  ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: www.intermedisoft.com
  ใช้งานแผนที่