บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด
บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ
ตาม โรงพยาบาลรัฐบาล , เอกชน , คลีนิคต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527
กำลังขยายกิจการ มีความประสงค์จะรับพนักงานเพิ่ม
สวัสดิการ
  • รายได้และสวัสดิการดี มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด
1296/69-71 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ใช้งานแผนที่