ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจประกอบด้วย สายธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ โดยฐานลูกค้าของบริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ลูกค้าของเราครอบคลุมไปในหลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว
ขนาดใหญ่ บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ บริการตรวจสอบคุณภาพ
เคมีภัณฑ์และ บริการด้านลอจิสติกส์ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ของวิทย์คอร์ป โปรดักส์ เป็นไปอย่างครบวงจร
จากการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก ทำให้บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ได้รับ
ความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ในด้านกระบวนการ
ทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินขวัญกำลังใจ( ค่าคลอดบุตร งานมงคลสมรส)
 • - เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรมของตนเองและครอบครัว
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เบี้ยขยัน
 • - สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • - โรงงาน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ครึ่งวัน / เสาร์เว้นเสาร์)
ติดต่อ
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถ.กรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.witcorp.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (เดินออกช่องทาง 1) เดินย้อนกลับมาทางธนาคารกรุงศรี ประมาณ 300 เมตรจะพบอาคารสินสาธร ทาวเวอร์
 • - รถเมลล์ สาย 84,76,167,169,3,105
ใช้งานแผนที่