เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นงานประเภทเหล็ก,โลหะ,ไม้ อาทิ แผงวงจรแอร์,ชั้นวางสินค้า,ตู้เครื่องมือ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
32 ซอยอมรพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.ppk.co.th