เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง อยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรม เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ต้องการพยาบาลวิชาชีพร่วมสร้างสรรค์พัฒนาการบริการ
สวัสดิการ
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน 2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน 3. หอพักพนักงาน 4. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลมงกุฎระยอง
149/1 ถ.มาบยา
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.mongkutrayong.com