ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เคื่องจักรงานอุตสาหกรรม
รับซ่อมปั๊ม และมอเตอร์
สวัสดิการ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • เบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที อาร์ แมคคานิค มาร์แชล จำกัด
35/206 หมู่ 12
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.trseal.com
วิธีการเดินทาง
  • มีรถเมย์ สาย 156 , 178 วิ่งผ่านหน้าบริษัท
  • และรถสองแถว นวลจันทร์-ถนอมมิตร
ใช้งานแผนที่