บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี สำหรับใช้ในการเกษตร และอุตสาหกรรม โดยสินค้า หลักทางการเกษตรได้แก่ สารรม เช่น เมทธิลโปรไมด์ และเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมไฟเบอร์กล๊าส ทั้ง ๆ ที่บริษัท ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 จึงนับได้ว่าเป็นบริษัทฯที่ใหม่ในตลาด แต่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะสินค้าที่มีคุณภาพดีและบริการที่ดีต่อลูกค้า จึงทำให้เรามีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ปรับเงินเดือนทุกปี 3.โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด
301 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Website: www.neo.co.th