JobThai
ตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก ทางอากาศและทางเรือ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าครองชีพ - ค่าล่วงเวลา - เงินช่วยเหลือ กรณีอุปสมบท แต่งงาน หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
zero position th
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด
68/83-84 หมู่ 5 ซอยกิ่งแก้ว 40/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.bafcothai.com