JobThai
บริษัท ไทย มาสเตอร์ เฟรม จำกัด
ผลิตน้ำผลไม้เพื่อการส่งออก ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
สวัสดิการ
ที่พัก, เสื้อฟอร์ม,โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทย มาสเตอร์ เฟรม จำกัด
79 หมู่ 4
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120