บริษัท ออริสคอม จำกัด
ประกอบกิจการค้า ซ่อม นำเข้าและส่งออก อุปกรณ์สื่อสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี, ประกันสังคม และอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออริสคอม จำกัด
29/200 หมู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.oriscom.com
ใช้งานแผนที่