JobThai
เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่เด็กเลี้ยง - ช่วงชั้นที่ 4 เปิดมาประมาณ 20 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,200 คน
สวัสดิการ
ทดลองงานก่อน ถ้าผ่านงานจะได้รับการบรรจุ เมื่อบรรจุเงินเดือนตามวุฒิ และถ้าทำงานดีก็จะปรับขึ้นให้ตามความสามารถ
zero position th
ติดต่อ
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
20 หมู่ 6
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120