บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
บริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่ให้บริการงานด้านบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ และกฎหมายครบวงจร โดยมีท่านประพันธ์ คูณมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานได้จัดให้มีทีมงานนักบัญชี และนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงไว้คอยให้บริการแก่ท่านทั่วราชอาณาจักรโดยครอบคลุมงานดังนี้
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษากฎหมาย ทำนิติกรรมสัญญา
รับบังคับคดี ติดตามหนี้สิน สืบหาทรัพย์สิน สืบจับบุคคล ตรวจสอบธุรกิจ
รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
รับทำบัญชี งบดุล วางระบบบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ E-com
ขอใบอนุญาตทำงาน อย. จัดตั้งโรงงาน ยื่นแบบภาษี ประกันสังคม
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
58/23-24 หมู่ที่ 10 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์ 10230
เว็บไซต์: www.amarinlaw.net