บริษัท แฟชั่นนิสตร้า จำกัด
บริษัทเป็นผ้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศต้องการรับสมัครทีมงานการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นและเปิดตลาดการขายทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แฟชั่นนิสตร้า จำกัด
70/15 10150
ใช้งานแผนที่