บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลาสติกดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก Security Seals มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และได้รับการส่งเสริมจาก BOI และได้รับรองมาตราฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ TS 16949
สวัสดิการ
 • 1. ค่าเบี้ยขยัน
 • 2. ค่ากะ
 • 3. ค่าอาหาร ทั้งรายวัน รายเดือน
 • 4. รถรับ-ส่ง ระยอง บ้านฉาง มาบตาพุด
 • 5. โบนัสประจำปี
 • 6. ค่าเช่าบ้าน + ค่าเบี้ยกันดาร( เฉพาะรายเดือน)
 • 7. ค่าตำแหน่ง
 • 8. เงินช่วยเหลือบุตร
 • 9. เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • 10. เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
 • 11. ค่าสภาพงาน
 • 12. งานเลี้ยงประจำปี
 • 13. นำเที่ยวประจำปี
 • 14. มี OT ทุกวัน
 • 15. มีประกันสังคม
 • 16. มีประกันชีวิต
 • 17. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 18. ชุดยูนิฟอร์มผ่านทดลองงานและประจำปี
 • 19. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 20. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
111/5 หมู่ 2 International Polymer Park (IPP)
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.essentracompanent.com
ใช้งานแผนที่