เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลาสติกดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก Security Seals มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และได้รับการส่งเสริมจาก BOI และได้รับรองมาตราฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ TS 16949
สวัสดิการ
1. ค่าเบี้ยขยัน 2. ค่ากะ 3. ค่าอาหาร ทั้งรายวัน รายเดือน 4. รถรับ-ส่ง ระยอง บ้านฉาง มาบตาพุด 5. โบนัสประจำปี 6. ค่าเช่าบ้าน + ค่าเบี้ยกันดาร( เฉพาะรายเดือน) 7. ค่าตำแหน่ง 8. เงินช่วยเหลือบุตร 9. เงินช่วยเหลือมงคลสมรส 10. เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา 11. ค่าสภาพงาน 12. งานเลี้ยงประจำปี 13. นำเที่ยวประจำปี 14. มี OT ทุกวัน 15. มีประกันสังคม 16. มีประกันชีวิต 17. ตรวจสุขภาพประจำปี 18. ชุดยูนิฟอร์มผ่านทดลองงานและประจำปี 19. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 20. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
111/5 หมู่ 2 International Polymer Park (IPP)
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
ใช้งานแผนที่