บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
5/235 บ้านกลางเมือง (มอลติ-คาร์โล) ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900