JobThai
MTI ENGINEERING Co., Ltd.
จำหน่ายและติดตั้งสินค้าอุตสาหกรรมทางไฟฟ้า และเครื่องจักรกลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- โบนัส - ล่วงเวลา - คอมมิชชั่น - เงินสำรองระหว่างคลอด และประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
MTI ENGINEERING Co., Ltd.
36/143 , หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ซอยพิบูลสงคราม 22 พระราม 5
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.mti-eng.com
วิธีการเดินทาง
ซอยพิบูลสงคราม 22 รถเมล์ 203, 97 , 65 , 33 , 90 ,64 , ปอ 203 ปอ 64 ปอ 90 , ปอ 97