บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ โดยลักษณะธุรกิจจะเป็นการรับประกันวินาศภัย (NON-MOTOR) และการรับประกันภัยด้านรถยนต์
สวัสดิการ
1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันชีวิต 4.ลาพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ตึก B ชั้น 12
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.muangthaiinsurance.com
ใช้งานแผนที่