บริษัท พี เอ็น พี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก พร้อมทั้งจำหน่ายสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท
ติดต่อ
บริษัท พี เอ็น พี บรรจุภัณฑ์ จำกัด
88/41-43 หมู่ 1 ถนน 345 (บางบัวทอง-ปทุมธานี ) ใกล้แยกบางคูวัด
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120