เป็นธุรกิจขนส่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 45 ปี
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน 2. เงินช่วยเหลือพนักงาน 3. ค่ากะ กรณีเข้างานกลางคืน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) 4. งานเลี้ยงปีใหม่ 5. กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 6. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 7. เงินพิเศษประจำปี 8. เบี้ยขยัน เงินพิเศษประจำเดือน (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) 9. สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการประเมิน 12. เครื่องแบบพนักงาน 13. วันหยุดตามประเพณี 13วัน/ปี 14. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด 15. มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
39/16 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.srithaigroup.com
วิธีการเดินทาง
อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านไวท์เฮาส์ สังเกตป้ายศรีไทยกรุ๊ป (SRITHAI GROUP)
ใช้งานแผนที่