บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง ไทย- ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการ การกระจายสินค้า การขนส่ง และ คลังสินค้า ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้.
สวัสดิการ
1. อาหารกลางวันฟรี 2. ค่าอาหารโอที 3. ค่าน้ำมันรถ(กรณีเดินทางมาเอง) 4. ค่ากะ (กรณีทำงานกะกลางคืน) 5. ค่าเช่าบ้าน 6. เบี้ยขยัน 7. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 8. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพกลุ่ม 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 11. โบนัส ,ปรับค่าจ้างประจำปีตามผลประกอบการ 12. รถรับส่ง 5 สาย (สายพนัสนิคม,สายบ้านบึง,สายวัดราษฎร์,สายตึกน้ำ,สายบางแสน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เลขที่ 700/616 หมู่ 4 อมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.vantec-gl.com/th
ใช้งานแผนที่