บริษัทฯดำเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2008
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ค่าเช่าบ้าน
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. ค่าอาหารกลางวัน
  • 5. รถรับส่งพนักงาน
  • 6. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7. ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำกัด
7/115 ม.4
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140