บริษัทฯดำเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท 2. ค่าเช่าบ้าน 3. เบี้ยขยัน 4. ค่าอาหารกลางวัน 5. รถรับส่งพนักงาน 6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท 7. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident funds
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำกัด
7/115 ม.4 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: https://fjords.no/
ใช้งานแผนที่