ศูนย์ เคาะ-พ่นสีตัวถังรถยนต์
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน 7000 - 10000 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ.เอ็ม บอดี้เซอร์วิส จำกัด
1457ม.4 ซอยศรีด่าน 3/4 ถนนศรีนครินท์ 10270
เว็บไซต์: www.pambodyservice.com
ใช้งานแผนที่