บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท
สวัสดิการ
  • 1. กองทุนประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
  • 3. ประกันชีวิต,อุบัติเหตุ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.rojana.com