บริษัท นาคางาว่า-เอพีเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด
ปั๊มขึ้นรูปเหล็กและอลูมิเนียมในอุตสาหกรรมยานยนต์
สวัสดิการ
- ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - ค่าตำแหน่ง - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคางาว่า-เอพีเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด
7/235 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140