บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยซิมมิท กรุ๊ปประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ Aluminium Die-Casting ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 บริหารงานโดยไทย 100% และมีกลุ่มลูกค้าหลักจากกลุ่มธุรกิจประเภท รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรทางการเกษตร
สวัสดิการ
- รถรับส่งพนักงาน - เครื่องแบบชุดยูนิฟอร์ม - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่ารักษาพยาบาล - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - และอื่นๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
61 ม.11 ซอยวิลาลัย ถ.บางนา-ตราด กม.20
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่