บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยซิมมิท กรุ๊ปประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ Aluminium Die-Casting ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 บริหารงานโดยไทย 100% และมีกลุ่มลูกค้าหลักจากกลุ่มธุรกิจประเภท รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรทางการเกษตร
สวัสดิการ
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - เครื่องแบบชุดยูนิฟอร์ม
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - และอื่นๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
61 ม.11 ซอยวิลาลัย ถ.บางนา-ตราด กม.20
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่