สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ การผลิต วิชาการ รวมถึงข้อกำหนด และมาตรฐานการค้าต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ชื่อเสียงของสมาคมฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
  • 1. การปรับเงินเดือนประจำปี
  • 2. เงินโบนัสประจำปี
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. ประกันสุขภาพ
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
170/21-22 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.thaifood.org