บริษัท วาย.แอล.เอช.เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
ผู้ผลิตตะแกรงเหล็ก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วาย.แอล.เอช.เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด
107 หมู่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่