JobThai
Trident Pack and Engineering Co., Ltd.
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการขายและติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการบรรจุภัณฑ์ และขายฟิล์มหดสำหรับบรรจุภัณฑ์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
Trident Pack and Engineering Co., Ltd.
261/5-6 ถ.ปานวิถี หมู่ 2 10560