บริษัท ดำเนินธุรกิจการขายและบริการ ด้าน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อะไหล่และบริการการล้าง (Plate Heat Exchanger) ถึงปั้ม Vaccuum และ Diaphragm บริษัทสาขาทำงานอยู่ปทุมธานี
Benefits
พนักงานของบริษัทจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ดังนี้ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิตแบบกลุ่ม - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนางาน - งานสังสรรค์ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
Herring Plus Co., Ltd.
29/9 ม.7
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Directions
รถประจำทางสาย 543
See Map