เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (plate heat exchanger) แห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขื้นในประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางบริการปรึกษา ออกแบบและรับล้างตะกรัน ต่างๆ ที่เกิดขิ้นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (plate heat exchanger) รวมทั้งจัดเก็บและจัดหาอะไหล่แท้ (Genuine) จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อเสียงโดยตรงได้ทุกยี่ห้อ บุคคลกรของบริษัทมีความรู้และประสบการณ์จากบริษัทเครื่องแลกเปลียนความร้อนในทุกๆ อุตสหากรรม ( Plate Heat Exchanger)
สวัสดิการ
  • พนักงานของบริษัทจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ดังนี้
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
  • - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
  • - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
  • - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนางาน
  • - งานสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
Herring Plus Co., Ltd.
29/9 ม.7
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.herringplus.com
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 543
ใช้งานแผนที่