เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (plate heat exchanger) แห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขื้นในประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางบริการปรึกษา ออกแบบและรับล้างตะกรัน ต่างๆ ที่เกิดขิ้นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (plate heat exchanger) รวมทั้งจัดเก็บและจัดหาอะไหล่แท้ (Genuine) จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีชื่อเสียงโดยตรงได้ทุกยี่ห้อ บุคคลกรของบริษัทมีความรู้และประสบการณ์จากบริษัทเครื่องแลกเปลียนความร้อนในทุกๆ อุตสหากรรม ( Plate Heat Exchanger)
สวัสดิการ
พนักงานของบริษัทจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ดังนี้ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ประกันสังคม - ประกันชีวิตแบบกลุ่ม - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนางาน - งานสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
Herring Plus Co., Ltd.
29/9 ม.7
ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: http://www.herringplus.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 543
ใช้งานแผนที่