วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและโท ซึ่งเทียบโอนได้กับมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์ ในสาขาบริหารธุรกิจ การบิน การโรงแรมและการต้อนรับ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรสองภาษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สวัสดิการ
รถรับส่งจากหน้าโอสถสภ (รามคำแหง) หรือหอพักในวิทยาลัยฯ มีประกันสังคม และโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14
ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เว็บไซต์: www.stic.ac.th
ใช้งานแผนที่