JobThai
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของไทย กำลังเปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูล"
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้อง 1-4 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.trisrating.com