ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ และ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ ในกลุ่ม บริษัทสยามกลการ และ GS Yuasa International ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้า สำหรับรถ Folk Lift และ แบตเตอรี่อุตสาหกรรม ขายทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยมีสำนักงานขายที่ประเวศ และโรงงานที่นิคมฯ Gateway จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวัสดิการ
 • - วันทำงานปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00-17.00)
 • - ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารช่วงทำงานล่วงเวลา
 • - เงินรางวัลพิเศษ (ทุกเดือน)
 • - มีทำงานล่วงเวลา
 • - สวัสดิการพิเศษ เช่น ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,เสีย
 • ชีวิต,อุปสมบท,ของเยี่ยมพนักงานกรณีป่วย
 • - เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่, เบี้ยเลี้ยงค้างคืน ตจว.
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - ของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • - กิจกรรมสัมมนา,นำเที่ยวประจำปี
 • - อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับบางตำแหน่ง
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนทุกสิ้นปี
 • - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
111 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา / อาคารสยามกลการอะไหล่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ซอย 71) นิคมเกตเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: www.gs-yuasa.co.th
ใช้งานแผนที่