บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2549 ด้านการออกแบบ-ผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ-ความชื้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จาก TLAS
สวัสดิการ
- OT - ประกันสังคม - Uniform - Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด
96/177-178 หมู่ 6 (บ้านวังจารุ)
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.thermology.co.th