บริษัท เอสพีเอส โกลโบล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทำเกี่ยวกับระบบนั่งร้านอัตโนมัติสำหรับซ่อมเครื่องบิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสพีเอส โกลโบล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
888 อาคาร MEC ชั้น 23
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.spsglobalcorp.com