บริษัท ออกัซท์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
บริการจัดทำบัญชีและรับปรึกษาวางแผนภาษี อากร วางระบบบัญชี
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
สวัสดิการ
  • ได้รับการอบรมในหลักสูตรผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
  • มีวันลาพักร้อน อย่างน้อย 7 วัน มีผลทันทีหลังจากพ้นการทดลองงาน
  • สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการทดสอบ CPA และ TA ได้
  • ได้รับการประกันสุขภาพแบบกลุ่ม นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นตามกฏหมาย
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น-17.30น
  • - มีค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการไปปฏบัติงานต่างจังหวัด วันละ 200 บาท
  • - สามารถเบิกค่าอาหารเย็นและค่าเดินทางในวันที่ทำงานเลิกเกินเวลา 21.00 น.
  • - มีวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างน้อย 14 วัน
  • - มีวันหยุดพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
  • -ได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงาน(In House Training)ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออกัซท์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
68/835 ซ.รัตนาธิเบศร์28 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ 11000