บริษัท ซี ซี คัลเลอร์ จำกัด
จัดทำสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ สิ่งพิมพ์พิมพ์งานอิงเจ็ท และออกแบบ / Event และดำเนินการจัดทำโฆษณาและสื่อต่างๆ รวมทั้งรับออกแบบผลิตภัณฑ์และบูธแสดงสินค้า
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันภัยสุขภาพ
  • - โบนัส ตามผลประกอบการ บริษัทฯ
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี ซี คัลเลอร์ จำกัด
120/2066 ม. 2 ซ.อุ่นอารีย์ ถ.สุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map