บริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) จำกัด
นำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันหมู่, ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) จำกัด
169/79 ถ.รัชดาภิเษก 10400
เว็บไซต์: www.sdp-group.com