เป็นบริษัท ฯ ที่พัฒนา, ออกแบบ และให้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
1296/100 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.convergence.co.th
ใช้งานแผนที่