เป็นบริษัทร่วมทุนชาวญี่ปุ่น ในเครือ IMC Group ผลิตอุปกรณ์ช่วยในการผลิต Cutting Tool สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • - ชุดฟอร์มบริษัท
 • - ค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก 3,000 บาท /ปี
 • - ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใน 50,000 บาท/ปี
 • - รถรับส่งอมตะนคร-สมุทรปราการ
 • - ประกันอุบัติเหตุ ,ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • - ค่าล่วงเวลา ฯ
 • - ค่าครองชีพ
 • - โปนัสประจำปี
 • - ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าน้ำมันรถ
 • - เบี้ยขัยน
ติดต่อ
Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd.
700/177 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (เฟส2) ซอย 9
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.tungaloy.co.th
ใช้งานแผนที่