Linepoint
- บริการร้านเกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่ม - ในส่วนด้านกลางวันบริการออกแบบ - ออกแบบและตกแต่งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง - ควบคุมงานตกแต่งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ตามที่กฎหมายกำหนด - ทำงาน 5 วัน ครึ่ง ต่อสัปดาห์ - ท่องเที่ยวประจำปี - ประกันอุบัติเหตุโรงพยาบาลชั้นนำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Linepoint
ซ.เรวดี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000