Linepoint
- บริการร้านเกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่ม
- ในส่วนด้านกลางวันบริการออกแบบ
- ออกแบบและตกแต่งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง
- ควบคุมงานตกแต่งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - ตามที่กฎหมายกำหนด
  • - ทำงาน 5 วัน ครึ่ง ต่อสัปดาห์
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุโรงพยาบาลชั้นนำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Linepoint
ซ.เรวดี
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000