บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
ก่อตั้งมาตั้งปี 2537 โรงงานตั้งอยู่ที่ระยอง ผลิตลวดโลหะ หรือผลิตภัณฑ์จากลวดโลหะ เช่น ตะแกรงเหล็ก ลวดเหล็กตีเกลียว ลวดเหล็กแรงดึงสูง ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าโรคฟัน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - รถรับ-ส่ง
 • - เครื่องแบบ
 • - วันลาพักร้อน
 • - เงินช่วยเหลือมีบุตร
 • - เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
 • - รางวัลทำงานนาน
 • - รางวัลพนักงานขยัน
 • - เงินช่วยเหลือค่ากะ
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - เบี้ยเลี้ยงเป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารสาทาวเวอร์ ชั้น 14, 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โรงงานตั้งอยู่ที่ :160 ม.11 เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
เว็บไซต์: www.siw.co.th
ใช้งานแผนที่