บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
เป็นบริษัท ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลไม้กระป๋องอันดับหนึ่งของภาคเหนือที่มีคุณภาพ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ และโรงงานอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ HACCP, GMP, BRC และฮาลาล
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  • - ประกันสังคม
  • - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
1588/14 บ้านกลางกรุง แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (Office บางนา) เชียงใหม่ 381/1 หมู่ 1
ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
เว็บไซต์: www.chang1959.com
ใช้งานแผนที่