บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมน, ชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศใช้แล้วเห็นผล 100% มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน คอมมัชชั่น ที่พักและสวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
65/67-70 หมู่ที่ 13 ถ.โชคชัย 4 ซอย80 10230
เว็บไซต์: www.supertechbio.co.th
ใช้งานแผนที่