Blue System Technology Co.,Ltd.
เป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับ IT โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆ ทางด้าน IT Solutions
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัส ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Blue System Technology Co.,Ltd.
448 อาคาร วี ออฟฟิศ ชั้น 10(3) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.bluesystem.co.th
ใช้งานแผนที่