บริษัท แอร์โรฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับเหมางานระบบ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอร์โรฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
126/200 หมู่ 12 ถนนรามอินทรา 10230